Så här går du in i eller ur Safe Mode PlayStation 5

Contents

Säkert läge är en funktion som gör att PlayStation 5 bara kan slås på med de grundläggande funktionerna som finns tillgängliga på konsolen. Med det här alternativet kan du komma åt alla de funktioner som underlättar säkra ändringar av konsolen, särskilt när det är nödvändigt att lösa olika typer av problem som kan uppstå. Det här alternativet liknar det som finns på datorer och mobiltelefoner. På grund av användbarheten av denna funktion är det viktigt att veta hur man går in och ut ur säkert läge på PlayStation 5.

Säkert läge på PlayStation 5

Säkert läge är en funktion som gör det möjligt starta PlayStation -konsolen, bara med de mest grundläggande funktionerna aktiverad. Alternativen som finns i säkert läge är speciellt utformade för att lösa några av de vanligaste problemen som kan uppstå på konsolen. Några av dessa problem kan ha sitt ursprung i konsolens lagringsdatabas, i upplösningen eller problem som leder till att konsolen återställs till fabriksinställningar.

Det bör noteras att några av dessa alternativ kan orsaka att data går förlorade. Av denna anledning rekommenderas att du vidtar försiktighetsåtgärder innan du utför någon åtgärd säkerhetskopiera till en USB -enhet eller att du lagrar informationen i molnet innan du väljer några av åtgärderna.

I säkert läge kan du ha olika alternativ, till exempel ombyggnad av databasen eller uppdatering av PlayStation 5. När du väljer uppdatering installeras den senaste programvaran, men från ett läge som gör att de kan lösa de fel som visas i konsolen t.ex. frysning eller olika funktionsstörningar. Om felen inte kan lösas efter omstart av PlayStation 5 rekommenderas det att försöka uppdatera systemprogramvaran i felsäkert läge.

Gå in i säkert läge på PlayStation 5

Så här går du till felsäkert läge på konsolen:

 • Stäng först av din PlayStation 5 helt.
 • När konsolen är avstängd trycker du på strömknappen på konsolen och håller den intryckt tills du hör ett första pip. Vänta sedan minst 10 sekunder tills du hör ett andra pip och släpp sedan knappen.

 Så här går du in i eller ur Safe Mode PlayStation 5

 • Anslut nu PlayStation 5 -kontrollen med en USB -kabel och klicka på PlayStation -knappen på DualSense.

Med alla dessa steg, redan konsolen måste ha startats i felsäkert läge. Att vara i det här läget är nödvändigt för att kunna återställa PlayStation 5 till fabriksversionen.

Alternativ för Säkert läge på PlayStation 5

När du har gick in i säkert läge för PlayStation 5, du kommer att se en helt svart skärm, med följande alternativ i vitt:

 • Starta om PS5: Detta avslutar säkert läge och startar om konsolen normalt.
 • Ändra videoutgång – Ändra skärmupplösning: Det här alternativet kan vara användbart för felsökning av vissa problem som till exempel orsakar tomma skärmar.
 • Uppdatera systemprogramvara: Du kan uppdatera systemprogramvaran med en direktnedladdning eller en USB -lagringsenhet.
 • Återställ standardinställningarna: Låter dig återställa PS5 -konsolen till fabriksinställningarna. Det här alternativet raderar inte innehållet i konsollagret, till exempel spel, applikationer, skärmdumpar, videoklipp eller sparad data, bland annat information.
 • Rensa cacheminnet och bygg om databasen: Alternativet Rensa cache används vid systemkrascher eller problem som är relaterade till prestanda. Om du väljer Rebuild database är det möjligt att utforska enheten och kunna skapa en ny databas med allt nödvändigt systeminnehåll. Det här alternativet är mycket användbart om du har problem med systemfunktionerna, eller också med en spelikon som finns kvar i Start efter att ha eliminerat det.
 • Återställ PS5: Detta alternativ tar bort all användardata och återställer konsolen till sitt ursprungliga tillstånd.
 • Återställ PS5 (installera om systemprogramvaran): Radera både användardata och programvara från PlayStation 5 -systemet.

När du vill ställ tillbaka konsolen till fabriksversionen, du bör välja alternativet att återställa PS5. Innan du kör detta alternativ måste du prova alla andra alternativ, och om problemet du har på din konsol inte är löst måste du fatta detta beslut.

Installera om PlayStation 5 -systemprogramvaran i felsäkert läge

I händelse av att en dödligt fel på PlayStation 5 -konsolen, och därför måste du starta om fabrikssystemet, det är inte nödvändigt att skicka konsolen till teknisk service och lämna flera veckor utan att kunna spela. Sony tillåter en omstart av systemet med PS5 -alternativet säkert läge snabbt och enkelt.

För återställ konsolen till säkert läge, Du behöver bara ha ett USB -minne och följa dessa steg:

 • På din dator, skapa en mapp med namnet PS5, inuti USB -minnet som har FAT32 -format.
 • I den mappen, återskapa en annan mapp, som heter Update.
 • Gå sedan till PS5 -konsolens programuppdateringssida och gå sedan till avsnittet Installera om systemprogramvara igen. Där måste du gå till Ladda ner filen och sedan spara den som PS5UPDATE.PUP, i mappen Uppdatera.
 • Sedan måste du ansluta USB -enheten till PlayStation 5 -konsolen.
 • Starta nu konsolen i säkert läge, som ovan.
 • Väl inne i säkerhetsmenyn måste du välja alternativet att installera om systemprogramvaran.
 • Välj sedan Uppdatera från USB -minne och klicka på OK.

Om du har gjort vart och ett av dessa steg, redan konsolen måste ha startats om, efter att ha väntat några minuter. Om något av stegen i processen har misslyckats, ta hänsyn till detaljer, till exempel att skrivningen är versal. Annars känner systemet inte igen filen på USB -minnet.

Uppdatera PS5 -systemprogramvaran i felsäkert läge

För uppdatera systemprogramvaran till den senaste versionen, detta är processen att följa:

 • Det första du ska göra är att ha skärmen utan signal från PlayStation 5, den måste vara väl avstängd och korrekt ansluten till elnätet.
 • På PS5 -konsolen måste du trycka på strömbrytaren i några sekunder. Släpp knappen när du hör de två pipen.
 • Sedan måste du ansluta USB C -kontrollen till konsolen och hålla PS -knappen intryckt.
 • Från konsolkontrollen kan du trycka på PS -knappen i bara några sekunder för att kunna ansluta den till PlayStation 5.
 • På så sätt har du redan tillgång till konsolens åtgärdsmeny i säkert läge. Välj här alternativet Uppdatera systemprogramvara.

Så här går du in i eller ur Safe Mode PlayStation 5

 • Nu måste du klicka på alternativet Uppdatera från Internet.
 • För att starta processen måste du klicka på alternativet Uppdatera.
 • Nedladdningsprocessen börjar, liksom installationen av den nya versionen av konsolprogramvaran.
 • Så snart denna process är klar, kommer PlayStation startar normalt och du kommer att få åtkomst till det utan problem.

Detta är det sätt på vilket du kan uppdatera programvaran för PlayStation 5 -systemet med hjälp av Säkert läge och därmed kan uppdateringarna av PS5 göras på ett säkert sätt.

Avsluta Säkert läge på PlayStation 5

När du har gjort ändringar i säkert läge och vill avsluta måste du göra följande:

 • Det enklaste sättet att komma ur säkert läge är genom att trycka på strömbrytaren.
 • Det andra alternativet du måste lämna felsäkert läge, om det första alternativet inte fungerar för dig, är att klicka på Rebuild Database.

Problem med att starta säkert läge på PlayStation 5 -konsolen

Ifall att du kan inte starta konsolen PlayStation 5 i säkert läge, Du kan försöka fixa det enligt följande:

Kontrollera USB -portar och kablar

Bekräfta det USB -portar, HDMI och strömkablar fungerar korrekt, eftersom någon av dem kan misslyckas. Du bör försöka byta kablar, använda en annan port eller försöka ansluta kablarna till en annan enhet i olika uttag eller testa varje port och varje kabel för att identifiera källan till problemet.

Slå på och av PlayStation -konsolen

Om du redan har verifierat att alla kablar fungerar korrekt är nästa steg att slå på systemet och försöka lösa problemet:

 • Du måste hålla strömbrytaren intryckt för att kunna stänga av PlayStation.
 • Vänta några sekunder tills strömlampan slutar blinka och ta sedan bort nätsladden. Du bör låta systemet vila i minst 20 minuter.
 • Anslut sedan systemet igen och försök igen för att starta säkert läge.

Använd diagnostikverktyget Fix and Replace

Om du fortfarande inte har kunnat gå in i felsäkert läge med någon av ovanstående två metoder kan du använd diagnostikverktyget Fix and Replace, som finns i PlayStation 5 -webbplats, där du kan få instruktionerna för att begära att konsolen repareras.

Det här är stegen du måste ta gå in och ut ur säkert läge på PlayStation 5, de är lätta att följa och görs på kort tid. Du måste komma ihåg att det alltid finns risk att förlora information och att problemet inte är löst, så du måste ta till teknisk service.

Rulla till toppen