Hur man beräknar procent mellan två kvantiteter i Excel

Contents

Om du vill göra något beräkningar med procentDe procedurer som ska följas visas nedan:

Innan du utför själva proceduren måste du infoga eller tillämpa det aktuella formatet, i cellen där procentsatsen ska uttryckas. Formatet som måste tillämpas är decimal, så att resultatet av procentsatsen visas exakt.

Man måste också komma ihåg att det inte kommer att räcka bara för att placera det nummer du vill ha och trycka på procentikon som finns på hemfliken, eftersom den bara kommer att utföra en multiplikation av antalet som vi placerar med 100.

Andel av skillnaden

Jämför skillnaden av ett värde med ett nytt.

  1. Välj cell D2 / Skriv: = (A2-B2) / A2
  2. Välj cell D2 / Tillämpa procentuellt cellformat med önskade decimaler.
  3. Kontrollera som ett prov -100% när B2 representerar 100% av A2. För att visa det som positivt multiplicera uttrycket med -1.

Andel av totalt

Beräkna procentsatsen av ett värde med avseende på ett annat.

  1. Välj cell E2 / Skriv: = A2 / B2
  2. Välj cell E2 / Tillämpa procentuellt cellformat med önskade decimaler.
  3. Verifiera som ett 50% -prov genom att betrakta B2 som två gånger A2.

Andel variation mellan antal

Beräkna procentandelen variation mellan ett värde med avseende på ett annat.

  1. Välj cell F2 / Skriv: = A2 / B2-1
  2. Välj cell F2 / Tillämpa procentuellt cellformat med önskade decimaler.
  3. Kontrollera som ett prov -50% när B2 betraktas som två gånger A2 med ett negativt värde.

Beräkningar i Excel

Hur man beräknar procent mellan två kvantiteter i Excel

De Excel är ett av de mest användbara programmen sedan med detta verktyg du kan göra flera beräkningar och använda dess funktioner som utan tvekan kommer att underlätta de dagliga uppgifterna när du tar konton. Den används för flera uppgifter i olika arbetsområden, blir den bästa bundsförvanter för yrkesverksamma som utför både ekonomiska, administrativa och redovisningsuppgifter.

På detta sätt med data lagrade i Excel grundläggande beräkningar kan utföras, tillämpas mer komplexa matematiska funktioner och även använda statistiska funktioner, därför är det ett program som låter dig analysera inmatade data på ett enkelt och effektivt sätt, med hjälp av grafer och dynamiska tabeller.

Excel det är en mycket användbart program eftersom det gör det möjligt att arbeta med siffror på ett enkelt och intuitivt sätt.

Användningen av Excel de täcker både den personliga och professionella nivån. På detta sätt, utanför arbetet, kan du med hjälp av detta program hålla räkenskaperna uppdaterade hemifrån, beräkna ekonomi och till och med helt enkelt organisera data i kalkylblad.

Excel har olika funktioner som tillåter utföra beräkningar bara genom att mata in data på arken som ger ett korrekt resultat, om en bra procedur utförs. Dessa funktioner av Excel De är listade för deras funktionalitet. Några av dessa kategorier är: sök- och referensfunktioner, logikfunktioner, textfunktioner, datum- och tidsfunktioner, bland andra.

Det är möjligt att när du ser stort antal verktyg, funktioner och kommandon tillgängliga inom Excel användare kan bli förvirrade. Men när de nödvändiga kommandona är kända med hjälp av Excel blir det på ett mer effektivt sätt.

Rulla till toppen